YG김지수 역대급 리즈갱신한 교복광고 feat.IKON

연예ㅣ2016-08-04 13:57:12

 

 

 

비주얼 장난아니다 ㄷㄷㄷㄷㄷ 

 

 


 

 


YG김지수 역대급 리즈갱신한 스마트교복광고 (feat.ikon)

+

움짤
 

 

 

 

 

곧 데뷔하는 YG 신인 걸그룹 멤버 김지수

어떤노래가 나올지 완전 기대  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출/처//instiz.net/name_enter/26553093
 

페이스북 트위터

현시각 인기게시물